De danske udlændingeregler er strammere end nogensinde før, og folk oplever at få frataget deres opholdstilladelse og blive sendt tilbage til farlige og usikre forhold.

Derfor vil vi have de stramme udlændingeregler ændret, den kyniske integrationsydelse afskaffet, og der skal i langt højere grad tages hensyn til børnene.

Enhedslisten vil afskaffe 24-årsreglen, skabe bedre muligheder for familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. Derudover skal Danmark blive ved med at tage imod kvoteflygtninge. Danmark har i flere år haft stop for kvoteflygtninge, og derfor mener vi, at vi i de kommende år skal modtage omkring 2.000 kvoteflygtninge for at råde bod på efterslæbet. 

Vi vælger kærligheden og troen på mennesket. Det er derfor ikke op til højrefløjen at bestemme, hvornår man er dansk nok til at blive en del af vores samfund. Det skal ikke være et spørgsmål om økonomi og tilknytning, når en dansk statsborger forelsker sig i et menneske fra et andet land. 

Højrefløjens mangeårige politik og ideologiske grundlag har gjort stor skade i forhold til basale demokratiske grundprincipper og borgerrettigheder, som også i mange tilfælde er på kanten med menneskerettigheder.

Det skal ikke være ens forældres baggrund, religion eller hudfarve, der afgør, om man er en del af fællesskabet. Derfor har burkaforbud, tvangshåndtryk, og svinekød i børnehaven ingen relevans, når vi taler om, hvad det betyder at være en del af det danske samfund.

I Danmark skal vi alle kunne være os selv, og ikke risikere at blive mødt med fremmedfjendskhed og udelukkelse. Derfor er vores ønske ikke blot at tilbagerulle højrefløjens stramninger, men også insistere på en mere inkluderende og åbensindet demokratisk dialog, når vi taler om danskhed og nationalfølelse.

Det handler grundlæggende om respekt, og om retten til at være den man er.