Vi skal sikre arbejde til alle og skabe ordentlige vilkår for alle, både for lønmodtagere, jobsøgende og sygdomsramte.

Tryghed for lønmodtagere, ledige og syge
I Enhedslisten vil vi skabe trygge økonomiske rammer for alle, så arbejdsgiverne ikke kan bruge frygt til at gennemtvinge dårligere løn- og arbejdsvilkår. Vi er imod de hårde besparelser, som er blevet gennemtvunget for ledige. Det er hårdt nok at miste sit arbejde, men det bliver endnu værre, når man kun får dagpenge, der svarer til omkring halvdelen af lønnen.

De lediges indkomster er igennem det sidste årti blevet markant udhulet. Mange ledige kan ikke be­tale regningerne, og flere og flere bliver sat på gaden, fordi dagpengene slipper op.

Vi skal stoppe mistænkeliggørelsen af mennesker og sætte en stopper for det endeløse bureaukrati.

Vi mener ikke, at dagpengemodtagere skal kunne miste deres dagpenge uden at være blevet tilbudt job eller uddannelse først. Det skal også være nemmere at genoptjene dagpengeretten, og det skal være slut med meningsløs aktivering. 

Et opgør med fattigdomsydelserne
I Enhedslisten vil vi ikke have, at mennesker i Danmark skal være fattige.
Derfor kæmper vi for et opgør med fattigdomsydelserne.
Det betyder, at vi vil o
phæve kontanthjælpsloftet,  integrationsydelsen og 450 timers-reglen, som betyder, at man skal arbejde 450 timer for at kunne modtage dagpenge. For Enhedslisten er det vigtigt, at alle overførselsindkomster reguleres, så de kommer på højde med lønudviklingen i samfundet.

Styrk indsatsen mod socialdumping
Vi vil styrke indsatsen mod social dumping, som er en kæmpe trussel mod et godt arbejdsmarked, vores velfærd og vores fagforeninger. Social dumping betyder, at arbejdsgivere benytter sig af billig udenlandsk arbejdskraft, som så presser de danske løn- og ansættelsesvilkår ned. Det er ikke de udenlandske arbejdere, som er problemet, men arbejdsgiverne,
som vi ønsker at holde til ansvar. Udenlandsk arbejdskraft bruges til at underminere overenskomsterne på det danske arbejdsmarked, og dermed tvinges danske lønmodtagere til acceptere dårligere løn- og arbejdsvilkår. Enhedslisten har intet imod udenlandsk arbejdskraft, som kommer til Danmark for at arbejde, så længe det foregår på danske overenskomstsvilkår. Det er fair både overfor de danske og udenlandske arbejdere.

For at sikre ordentlige forhold på arbejdsmarkedet ønsker Enhedslisten at styrke skattemyndighederne, politiet og Arbejdstilsynet, så de bedre kan bekæmpe social dumping. Derudover vil vi også skærpe straffen for brud på arbejdsmiljølovgivningen og skattereglerne. Enhedslisten vil også sørge for bedre redskaber til fagforeningerne, så de bedre kan bekæmpe løntrykkeri og social dumping. Det betyder bl.a. bedre adgang til arbejdspladserne, og mulighed for at kontrollere ansættelsesbeviser, arbejds- og opholdstilladelser og lønsedler. Til sidst skal der være større fokus på bestilleransvar, som vedrører den øverste bygherre. Her skal der være fokus på at sikre, at den hyrede entreprenør eller underentreprenør betaler den aftale løn til de ansatte, og betaler skat, moms osv. efter gældende lov.

Læs mere