Enhedslisten vil have flere almene boliger
I Danmark har vi oplevet befolkningstilvækst i alle større byer. Der er nu en million mennesker, der bor i almene boliger. Vi er nødt til at komme de lange ventelister til livs. Det kan ikke passe, at man skal vente flere år for at blive henvist til en bolig, og at almene boligselskaber samtidig kan tjene kassen på at have årelange ventelister. Samtidig sikrer almene boliger, at vores kommuner kan anvise boligsøgende, som kan have været blevet ramt af sygdom eller skilsmisse, en bolig.

Vi skal investere flere penge i almene boliger, og samtidig sætte en stopper for nedrivningsvanviddet. Vi skal have en plan for statslig medfinansiering af vores almene boliger, så vi undgår at private firmaer opfører private små boliger med urimelig høj husleje.

Enhedslisten er imod den såkaldte “Ghettoplan”
Den såkaldte “Ghettoplan”, som blev vedtaget i 2018, betyder blandt andet, at mange mennesker risikerer at blive smidt på gaden – uden et reelt genhusningstilbud. Målet med denne plan er at reducere andelen af almene familieboliger med 40 % i 16 områder. Disse områder er blevet stemplet som “hårde ghettoområder”. Menneskene, der bor her, vil blive sat på gaden ud fra kriterier, som er baseret på uddannelse, indkomst og etnisk baggrund. I Enhedslisten er vi imod disse tiltag, og vi ser dette som et klokkeklart angreb på de almene boliger. Planen betyder mere privatisering af vores fælles boliger og nedrivning af ellers nyrenoverede bebyggelser. Det er hul i hovedet, når der samtidigt er så stor mangel på almene boliger i byerne. 

Vi ønsker en ordentligt boligpolitik, som tager hånd om borgerne – også dem som ikke har råd til at investere i fast ejendom, i stedet for at presse folk ud i en tilværelse præget af usikkerhed og fattigdom.

Læs mere om Enhedslistens boligpolitik her.