Enhedslisten er et politisk parti, som blev dannet i 1989 af Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP).
Ved at gå sammen kunne man skabe et politisk alternativ til venstre for SF. Enhedslisten kom første gang i Folketinget ved valget i 1994, og har siden udviklet sig til et selvstændigt parti, der i dag har over 9.000 medlemmer.
Du kan læse en længere version af Enhedslistens historie her

Enhedslistens demokratiske struktur
Enhedslisten har ingen formand men derimod en kollektiv ledelse. Ledelsen hedder Hovedbestyrelsen og vælges af delegerede medlemmer en gang om året på Enhedslistens årsmøde. Hovedbestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, og står for politiske beslutninger mellem årsmøderne. Ud af medlemmerne i Hovedbestyrelsen vælges et mindre antal til Enhedslistens Forretningsudvalg, som holder møde ca. en gang om ugen. Forretningudvalget tager beslutninger, som ikke behøver komme i Hovedbestyrelsen, eller som ikke kan vente til næste hovedbestyrelsesmøde. Mellem de ugentlige møder er det en udpeget forretningsudvalgsansvarlig, der har mandat til at tage beslutninger, hvis de haster så meget, at det ikke kan vente til kommende møde i Forretningsudvalget.

Enhedslistens rotationsprincip
Enhedslisten har som det eneste parti et rotationsprincip. Det betyder, at man ikke kan sidde på samme post på ubestemt tid. For Enhedslisten er det vigtigt, at nye personer kommer til, og det er hverken fair eller demokratisk at enkeltpersoner kan være karrierepolitiker i mange år.

Som medlem af Enhedslisten er du med i et levende partidemokrati med åbne udvalg, åbne hovedbestyrelsesmøder og urafstemning om vores spidskandidater til Folketinget.

Vil du være med?
Enhedslisten har ingen ungdomsorganisation, men vi opfordrer unge medlemmer og andre unge socialister til at blive aktive i Socialistisk Ungdomsfront eller Rød-Grøn Ungdom
Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig.

Du kan melde dig ind her