I Enhedslisten tænker vi internationalt. Vi tror på, at vi i fællesskab med andre lande kan gøre op med uretfærdighed, undertrykkelse og rovdrift på vores natur. Her er særligt kampen mod skattely og kampen for grøn omstilling vigtig. Det kræver internationalt samarbejde, der sætter hensynet til velfærd og klima i centrum.

EU er desværre ikke sådan et samarbejde. EU’s målsætning er primært at understøtte de store multinationale selskaber og markedskapitalismen. Det betyder, at hensynet til virksomheder gang på gang prioriteres højere end hensynet til vores sundhed, miljø, klima eller velfærd. F.eks. når EU forhindrer Danmark i at forbyde hormonforstyrrende stoffer i legetøj eller andre produkter.

Et samarbejde som EU bør i stedet være baseret på solidariske og demokratiske løsninger med respekt for de enkelte landes suverænitet. I Enhedslisten er vi derfor stærkt kritiske over for det eksisterende EU.

Klimakampen i centrum

EU-landene udgør under 10 procent af verdens befolkning. Hvis vi reelt skal løse de grænseoverskridende problemer såsom skattely, klima og flygtningekrisen, er det derfor afgørende med internationalt samarbejde, der også rækker ud over EU’s grænser.

Desværre lever EU ikke op til den internationale klimaaftale, som videnskaben og klima-aktivister peger på, er et minimum, hvis vi skal sikre, at de kommende generationer også har en god planet at bo på.

Skal vi i mål med at redde klimaet, må vi skabe forandringerne nedefra. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande, der kan blive enige går sammen for at sikre, at vi lever op til vores fælles mål.

Demokratiet skal være tæt på

Der mangler både gennemsigtighed og demokrati i EU. Beslutninger træffes bag lukkede døre, uden at befolkningen har mulighed for at have indflydelse på beslutningerne.

Det vurderes, at helt op til 60 % af al dansk lovgivning kommer fra EU, og Danmark kan påtvinges regler og love fra EU, selvom hele Folketinget er imod. Det synes Enhedslisten er et stort demokratisk problem. Love og regler bør komme fra de politikere, som befolkningen vælger. Vi ønsker ikke, at EU skal udvikle sig til en superstat ligesom USA.

I Danmark bestemmer grundloven, hvordan der kan træffes beslutninger i Folketinget. Men hvilke beslutninger, der træffes er op til vores politikere. I EU er det vendt på hovedet. EU’s grundlov fastlægger nemlig en særlig politisk retning. Det er ikke demokratisk.

Enhedslisten ønsker i stedet et nært demokrati, hvor man som borger ved valg kan påvirke de beslutninger, der har indflydelse på ens egen hverdag. Det kræver mere magt til nationale parlamenter som Folketinget og mindre magt til EU’s embedsmænd og virksomhedernes lobbyister.

Enhedslistens arbejde i Europaparlamentet

Enhedslisten søger altid indflydelse der, hvor det er muligt. Vi beskæftiger os med alle dele af EU’s lovgivning, og på trods af EU’s udemokratiske system arbejder vi målrettet for en hver forbedring og mod enhver forringelse – akkurat som vi gør i Folketinget, kommunerne og regionerne. Vi er især optaget af kampen imod skattely, kampen for grøn omstilling, et stop for unfair konkurrence på løn- og arbejdsvilkår og en styrkelse af demokratiet.

Det er dog vigtigt, at kampen i EU ikke blive en sovepude. Vi skal ikke afvente EU, før vi handler i Danmark. Enhedslisten mener, at vi, der ønsker et andet, stærkere og bedre Europa, også må gå foran og vise vejen. Europa udvikler sig kun i en positiv retning, hvis lande er villige til at gå foran. Derfor skal vi i Danmark heller ikke være bange for at udfordre EU’s regler, når de står i vejen for forbedrede forhold indenfor områder som f.eks. velfærd, sundhed, miljø og forbrugerrettigheder. Danmark skal være et europæisk foregangsland, som kan inspirere til solidariske og grønne løsninger i Europa såvel som rundt om i verden.