Ofte stillede spørgsmål

Enhedslisten ønsker et offentligt ejet og styret salg af cannabisprodukter i særlige butikker (lidt ligesom det svenske Systembolaget. Det er det eneste sted i Sverige, der har tilladelse til at sælge alkohol over en bestemt procent). Salg til mindreårige skal være forbudt, og salgssteder, pakninger mv. skal være forsynet med tydelige advarsler om risici for afhængighed og sundhed. Salgsstederne skal tilbyde individuel rådgivning om de sundheds- og afhængighedsmæssige konsekvenser af brug af hash. Enhedslisten ønsker denne model for at fjerne privates mulighed for at profitere på hashsalg, for at sikre kontrol med salget og for at fjerne en del af økonomien bag den organiserede kriminalitet i Danmark

Enhedslisten ønsker et offentligt ejet og styret salg af cannabisprodukter i særlige butikker (lidt ligesom det svenske Systembolaget. Det er det eneste sted i Sverige, der har tilladelse til at sælge alkohol over en bestemt procent). Salg til mindreårige skal være forbudt, og salgssteder, pakninger mv. skal være forsynet med tydelige advarsler om risici for afhængighed og sundhed. Salgsstederne skal tilbyde individuel rådgivning om de sundheds- og afhængighedsmæssige konsekvenser af brug af hash. Enhedslisten ønsker denne model for at fjerne privates mulighed for at profitere på hashsalg, for at sikre kontrol med salget og for at fjerne en del af økonomien bag den organiserede kriminalitet i Danmark.

Vi tror desuden på, at et statskontrolleret salg vil gøre det lettere at finde og komme i dialog med afhængige hashbrugere og sætte ind med afvænning og behandling.

Enhedslisten bakker op om forsøget med medicinsk cannabis. Ved at legalisere brugen af medicinsk cannabis kan vi være med til at modvirke, at syge bliver betragtet som kriminelle. Det er urimeligt, at man som kræftpatient eller skleroseramt risikerer straf, fordi man dyrker og bruger cannabis til at lindre sine symptomer. Selvfølgelig skal mennesker i en så udsat situation have samfundet på deres side og ikke frygte, at politiet pludselig banker på døren.

Enhedslisten mener, at indtagelse og besiddelse af hårde stoffer skal afkriminaliseres. Stofmisbrug skal opfattes og behandles som et socialt og sundhedsmæssigt problem og ikke som kriminalitet. Straf har aldrig fået folk ud af misbrug. I stedet skal det være nemmere at få hjælp til at komme ud af misbrug, når vedkommende er klar til. Vi mener dog, at det fortsat skal være strafbart at sælge og distribuere stoffer.

Digital vold er et stort problem, som vi selvfølgelig skal gøre noget ved. Digital vold kan være lige så ødelæggende som fysiske overgreb. Derfor foreslår Enhedslisten en modernisering af vores lovgivning, så den svarer til den digitale virkelighed vi lever i og bedre beskytter borgere mod digital vold. 

Derfor er vi også enormt glade for, at vi med aftalen om socialreserven fra november 2020 har været med til at styrke indsatsen mod digitale krænkelser. Med aftalen har vi sikret en øget bevilling til rådgivningstilbud, så flere kan få den rette hjælp hurtigt. Desuden er det lykkedes os at få etableret to Ungdomsmodtagelser, der skal fremme unges seksuelle og psykosociale trivsel. I modtagelserne vil unge kunne få viden, hjælp og støtte til spørgsmål om identitet, seksualitet, trivsel og sundhed generelt.

Der er helt tydeligt kommet et mere generelt fokus på digital adfærd. Men samtidig er problemet med digitale krænkelser støt stigende. Derfor mener vi stadig, at der skal være et større fokus på digital adfærd og sikkerhed i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Børn og unge skal oplyses om rettigheder og sikkerhedsforanstaltninger, men også etiske aspekter om unges liv på nettet skal adresseres i seksual- og samfundsfagsundervisningen i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelsen. Desuden mener vi, blandt andet med udgangspunkt i det stigende antal digitale krænkelser, at det mere end nogensinde er relevant med seksualundervisning til alle på ungdomsuddannelserne

Derudover arbejder vi for:

  • At tech-giganter og sociale medier skal stilles til ansvar
  • At få en lovgivning, der matcher virkeligheden. Det indebærer bl.a. kriminalisering af digital vold
  • At styrke det digitale fokus i politiets arbejde
  • At sikre bedre digitale rettigheder og sikkerhed

Hvis du vil vide mere om, hvad det konkret betyder, så læs mere her 

I Enhedslisten synes, vi det er skandaløst, at børn og unge vokser op i fattigdom. Vi ved, at det påvirker deres hverdag og deres trivsel. Ingen børn og unge bør vokse op i fattigdom.

Børn er som oftest fattige, fordi deres familier er det. Desværre ser vi en voksende fattigdom, hvor skellet mellem rig og fattig bliver kun større. Det ønsker vi i Enhedslisten at gøre op med. Se mere her 

 

Dyrevelfærden er langt fra god nok, og barren skal hæves markant. Der er et alt for ensidigt fokus på vækst og optimering af produktionen, og det går ud over dyrevelfærden.

Vi kæmper for en mere naturlig fødevareproduktion, hvor dyrene ikke ses som produktionsenheder, men som levende væsener, der har ret til at udfolde deres naturlige adfærd. Samtidig kæmper vi også for at mindske den animalske produktion 

I Enhedslisten vil vi eksempelvis have stoppet lange dyretransporter, forbyde turbokyllinger, forlænget fravænningstiden hos smågrise og kalve og have indført et forbud mod fiksering af søer.

I Enhedslisten mener vi at samtykkeloven er en nødvendighed. Vi har kæmpet for loven i mange år, og nu er det endelig lykkes. Det er en kæmpe sejr!

Med loven sikrer vi retfærdighed for voldtægtsofre, og så slår vi også fuldstændigt fast, at alle bestemmer over deres egen krop. At det kun er ja, der betyder ja. Vi ser det som et afgørende skridt for ligestillingen i Danmark og for retssikkerheden for ofre for voldtægt. Derudover tror vi på, at samtykkeloven er første skridt mod en ny samtykkekultur.

Vi har sammen med aktivist Amalie Have lavet en kort video, som beskriver nødvendigheden af en samtykkelov. Den kan du se her: https://m.facebook.com/enhedslisten/videos/derfor-skal-vi-have-en-samtykkelov/2312901245671482/

Nej. Idéen om, at man så slet ikke må noget, er et skræmmescenarie, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Den nye lov afspejler et nutidigt syn på krop og seksualitet. Vi tror snarere på, at loven kommer til at medføre større tryghed i intimitet, fordi der nu bliver sat fokus på at afstemme grænser og respekten til egen krop.

Ytringsfrihed er en demokratisk ret. Eksempelvis er det vigtigt at sikre, at offentligt ansatte kan ytre sig, uden at det har konsekvenser for deres ansættelsesforhold eller sikkerhed.

Ytringsfrihed har dog også sine grænser, eksempelvis med racismeparagraffen. Den er vi tilhænger af, fordi den i yderste konsekvens beskytter mod had. Vi er også tilhænger af injurielovgivningen og forbud mod trusler.

Ja, vi har en skolepakke, som du kan bestille via formularen her.

Bestil gratis skolepakke

Her kan du bestille en gratis skolepakke med materiale, du kan bruge i dine opgaver eller fremlæggelser