Vi støtter ikke militær oprustning, eller at danske virksomheder samarbejder med krigsførende lande og diktaturstater. Enhedslisten ønsker at tilbagerulle det nationale kompromis, og i stedet bruge pengene på at udvide vores velfærd. Vi støtter heller ikke det enorme køb af nye F-35 jagerfly, som i stedet kunne bruges på vores skoler, sundhedsvæsen og grøn omstilling.

I Enhedslisten ønsker vi konfliktløsning og mere internationalt samarbejde. Vi ønsker en udviklings- og forsvarspolitik, som understøtter menneskerettigheder, demokrati og større økonomisk lighed i vores verden – menneskerettigheder og international ret skal overholdes.

Derfor vil vi styrke samarbejdet med FN og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Hertil skal dansk udviklingsbistand øges, ligesom hjælpen til verdens allerfattigste. Derfor skal vi have bedre og mere langsigtet udviklingsarbejde.

Som situationen er nu, så ejer de otte rigeste mennesker nu tilsammen lige så meget som den fattigste halvdel (3,6 mia. mennesker) af jordens befolkning. Denne form for ekstrem ulighed medfører bl.a. krige og konflikter verden over. Derfor skal vores udviklingsbistand øges, så verdens fattige og krigsramte befolkninger kan få den hjælp, som de har krav på.

Læs mere her.