Enhedslisten er et feministisk parti. Det betyder, at vi kæmper for ligestilling mellem kønnene. Der skal ikke være forskel på lønnen alt efter om du er kvinde eller mand, og der skal være en mere ligelig fordeling mellem kønnene, når det kommer til topposter i samfundet.

Vi vil have et opgør med sexisme i vores samfund. Metoo-bevægelsen har sat fokus på, hvor mange kvinder der gennem deres liv oplever sexisme. Både i form af seksuelle overgreb, men også i deres arbejds- og hjemmeliv. Det er et fælles ansvar at gøre op med den kultur. Det gør vi ved at tale om det, men også ved at sørge for at der er den nødvendige lovgivning på området. Senest har vi fået en samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Danmark, som nu slår helt fast, at sex uden samtykke er voldtægt.

Vi ønsker, at vores lovgivning opdateres, så det afspejler nutidens forhold. Nogle familier består af mere end to forældre, og loven skal ikke forhindre, at børn og medforældre opnår samme rettigheder som i en familie, hvor der kun er en mor og en far.

I Enhedslisten siger vi nej til diskrimination og social kontrol, og ja til kærligheden.

Vi må ikke tage LGBTQIA-rettigheder for givet. Derfor er Enhedslistens deltagelse i Pride hvert år ikke blot en fest, men også en politisk manifestation. Det kan ikke passe, at vi har diskrimination og vold i samfundet på baggrund af ens køn, kønsidentitet eller seksualitet. Derfor skal indsatsen styrkes mod hadforbrydelser.

Vi skal også forbedre regnbuefamiliers og transpersoners juridiske situation og rettigheder, og samtidig styrke seksual- og kønsundervisning i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.

Vi kan og vil ikke acceptere diskrimination, social kontrol og vold, og derfor er vi nødt til at sætte stærkt ind overfor det. Det betyder, at vi kæmper for, at alle voldsramte kvinder kan få plads på et krisecenter og at der etableres flere safehouses til ofre for social kontrol, tvangsægteskaber m.v.