Enhedslisten er et feministisk parti. Det betyder, at vi kæmper for ligestilling mellem kønnene. Der skal ikke være forskel på lønnen alt efter dit køn, og der skal være en mere lige fordeling mellem kønnene, når det kommer til topposter i samfundet.

Vi vil have et opgør med sexisme i vores samfund. Metoo-bevægelsen har sat fokus på, hvor mange kvinder, der gennem deres liv, oplever sexisme. Både i form af seksuelle overgreb, men også i deres arbejds- og hjemmeliv. Det er et fælles ansvar at gøre op med den kultur. Det gør vi ved at tale om det, men også ved at sørge for, at der er den nødvendige lovgivning på området. Samtykkeloven, der blev indført i 2020, slår helt fast, at sex uden samtykke er voldtægt.

Vi ønsker, at vores lovgivning opdateres, så det afspejler nutidens forhold. Nogle familier består af mere end to forældre, og loven skal ikke forhindre, at børn og medforældre opnår samme rettigheder som i en familie, hvor der er en mor og en far.

I Enhedslisten siger vi nej til diskrimination og social kontrol og ja til kærligheden.

Vi må ikke tage LGBTQIA-rettigheder for givet. Derfor er Enhedslistens deltagelse i Pride hvert år ikke blot en fest, men også en politisk manifestation. Det kan ikke passe, at vi har diskrimination og vold i samfundet på baggrund af køn, kønsidentitet eller seksualitet. Derfor skal indsatsen styrkes mod hadforbrydelser.

Vi skal også forbedre regnbuefamilier og transpersoners juridiske situation og rettigheder, og samtidig styrke seksual- og kønsundervisning i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.

Vi kan og vil ikke acceptere diskrimination, social kontrol og vold, og derfor er vi nødt til at sætte stærkt ind overfor det. Det betyder, at vi kæmper for, at alle voldsramte kvinder kan få plads på et krisecenter, og at der etableres flere safehouses til ofre for social kontrol, tvangsægteskaber m.v.