Vi ser ikke religion, som noget, der er et statsanliggende, men snarere som et samfundsanliggende. Et opgør med folkekirkens særstatus vil betyde en mere demokratisk varetagelse af folkekirkens opgaver. Det indebærer bl.a. et opgør med kirkeskatten, at fjerne statens ret til at anerkende trossamfund og folkekirkens registrering af fødsler, navne og dødsfald.

Enhedslisten er ikke et antireligiøst parti, men et sekulært parti som ønsker religionsfrihed og religionslighed.