Vi skal kunne tale åbent om psykiske sygdomme. Mange af os kender en, som har eller har haft psykiske problemer. Desværre er det stadigvæk noget, vi ikke taler åbent om. Psykiske problemer er en del af at være et menneske, og alle mennesker kan blive ramt af f.eks. depression, angst eller stress. Derfor skal vi også kunne tale åbent om det. Det handler ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom.

I Enhedslisten vil vi forebygge både fysiske og psykiske sygdomme
Den stigende ulighed i sundhed hænger sammen med den økonomiske forskel, der er mellem dem, der har mest, og dem, der har mindst; den økonomiske ulighed. Den økonomiske ulighed er vokset i Danmark gennem de seneste årtier.
Stor økonomisk ulighed i et samfund er ikke kun et problem for de dårligst stillede. Det medfører en række problemer for folkesundheden i hele samfundet i form af flere mennesker med psykisk sygdom, svær overvægt og misbrug.

Hvis vi vil forebygge fysiske og psykiske sygdomme kræver det fokus på sociale faktorer, da det er de socialt dårligst stillede, der dør tidligst og er mest syge. En usikker økonomi, en stresset hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen, medvirker til det. Her skal vi sætte ind.
Vi skal sikre lige adgang og retten til behandling for alle. Derfor skal profitten tages ud af sundhedssektoren, og medicinalindustrien skal overtages af staten og demokratiseres. Ingen skal tjene på andres sygdom. Derfor er vi Enhedslisten imod privatiseringer af vores velfærd.

Vores  sundhedsvæsen skal være fælles

Enhedslisten ønsker at stærkt, offentligt sundshedssystem, der er til gavn for alle. Vi ønsker ikke privatisering af sundhedssystemet. Det er med til at skabe ulighed og dræne det offentlige for midler, der kunne have kommet os allesammen til gode.

Enhedslisten vil løfte lønnen for de ansatte i velfærden, da rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere er med til at sikre et højt niveau i det offentlige sundhedssystem. Derudover vil vi udbygge det offentlige sundhedssystem, styrke psykiatrien, og udvide velfærden.

En udvidelse af velfærden rummer bl.a. at receptpligtig medicin, fysioterapi og nødvendig tandpleje dækkes af sundhedssystemet. Det giver ikke mening, at velfærden ikke er omfattet af dette, men at man selv skal gribe til lommerne.

Ret til fri abort!
Vi står vagt om retten til at bestemme over sin egen krop. Religion ikke blandes ind i lægegerningen, da tro er et personligt anliggende, og når det kommer til at have konsekvenser for enkelte mennesker, så går det for vidt.

Vi er imod aktiv dødshjælp
Vi mener ikke, at aktiv dødshjælp skal indføres. Det er ikke op til et samfund at give tilladelse til at slå andre ihjel. Vi ønsker ikke at ældre og syge, både fysisk og psykisk, kan vælge en hurtig død, fordi de måske ikke vil lægge deres pårørende eller samfundet til last. Det er et etisk problem, hvis døden er noget vi planlægger i vores liv, fremfor noget som vi ikke har magt over i livet. Dog går vi ind for, at der ikke skal gives livsforlængende behandling, når det er udsigtsløst.

Det ville være brugbart med en mere organiseret debat, hvor et så svært emne som aktiv dødshjælp kan tages op og diskuteres videre i samfundet. Det ville kunne omhandle, hvorvidt den smertelindrende behandling er god nok, og hvor man med deltagelse fra Etisk Råd, samt supplerende forskning fra området og debatoplæg, ville kunne blive mere oplyst på området.