I følge FN’s verdensmål skal de fattigste 40 % af befolkningen opleve en indkomstfremgang, der er højere end landsgennemsnittet. Dette har haltet langt bagefter siden midten af 00’erne.

Danmark er som helhed blevet rigere, og de rigeste 10 % har fået store indkomststigninger, mens de fattigste 10 % har ikke fået del i fremgangen.

Ifølge Enhedslisten er den stigende ulighed en af vores helt store samfundsudfordringer, da talrige videnskabelige studier viser, at større lighed er nøglen til at skabe et bedre samfund for os alle og de næste generationer.

At uligheden er vokset så hurtigt, er et kæmpe socialt problem i vores samfund. Vores tidligere regeringer har gjort livet hårdere og mere usikkert for almindelige mennesker, der rammes af arbejdsløshed eller sygdom. Men også unge studerende, pensionister og indvandrere oplever, at deres købekraft ikke følger med velstandsudviklingen i landet.

Ulighed skaber dybe kløfter i samfundet. Det mindsker sammenhængskraften og på den måde ødelægges det stærke fundament, som kendetegner vores samfund. Der er blevet givet skattelettelser til de rigeste, og lempet afgifter til dyre biler og både. Vi har oplevet kyniske besparelser i vores velfærd som uddannelse, sundhed og overførselsindkomster.

De negative konsekvenser af denne form for politik er mange.

Flere vil kunne risikere at stå udenfor arbejdsmarkedet uden økonomisk sikkerhed. Der vil komme mere kriminalitet i samfundet. Mere ulighed i adgang til sundhedstilbud. Vi vil opleve mindre tillid i samfundet, både mellem mennesker, til vores institutioner og folkevalgte politikere. Vi vil få flere hjemløse og mennesker, som må gå sultne i seng.

Den stærke lighed, som kendetegner Danmark, er fundamentet for vores velfærdssamfund. Stigende ulighed er derfor en enorm trussel mod den danske velfærd, og vil på sigt gøre det til et mindre trygt sted at leve og færdes i.

Fattigdom er derfor ikke kun et problem for de fattige – det er et moralsk problem for hele samfundet. Derfor ønsker Enhedslisten et samfund uden fattigdom.

Vi er et af verdens rigeste lande. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal leve i fattigdom og usikkerhed, og at rigdom kun er forbeholdt dem i toppen af samfundet.