Fællesskabet ændrede Danmark og ændrede vores land til det, som vi kender i dag. Et land præget af social tryghed, lav arbejdsløshed og høj velstand.

De politiske sejre som retten til ferie, adgang til uddannelse og børnehaver, barselsorlov, 37 timers arbejdsuge, ældrepleje, gratis lægehjælp og uddannelsesstøtte har lært os, at fællesskab fungerer.

Derfor må vi ikke tage det for givet.

Det er også derfor, at vi skal investere og udvikle vores velfærd – ikke skære i den.

Velfærd skal gælde for alle, og der skal eksistere en grundlæggende tryghed ift. sundhed, bolig, mad, uddannelse og arbejde.

Vi skal kunne tage på sygehuset, når vi bliver syge og ikke tænke på økonomien. Alle skal kunne tage en uddannelse, så det ikke kun bliver for de mest velhavende. Det skal være en grundlæggende ret, at man kan modtage hjælp ved sygdom eller ledighed, og ikke mistænkeliggøres når man har brug for den udstrakte hånd.

Vi skal styrke vores velfærd, så alle får gavn af det i fællesskabet. I Enhedslisten ønsker vi ikke, at det afhænger af ens pengepung, om hvorvidt man kan få et godt liv. Velfærd handler om tryghed, arbejdsglæde og ordentlige løn- og arbejdsforhold. 

Men det handler også om at have følelsen af, at man har indflydelse på sit eget liv og på sine valgmuligheder. Det handler om at skabe en retfærdig og balanceret fordelingspolitik. Det betyder, at de rigeste skal betale mere i skat, og almindelige lønmodtagere skal betale mindre.

Danmark skal være et mere lige land end i dag – med bedre fordeling af velstand, og bedre muligheder for at skabe sig et godt liv, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra.