Fællesskabet ændrede Danmark og ændrede vores land til det, som vi kender i dag. Et land præget af social tryghed, lav arbejdsløshed og høj velstand.

De politiske sejre såsom retten til ferie, adgang til uddannelse og børnehaver, barselsorlov, 37 timers arbejdsuge, ældrepleje, gratis lægehjælp og uddannelsesstøtte har lært os, at fællesskab fungerer.

Derfor må vi ikke tage det for givet.

Velfærd skal gælde for alle, og vi skal udvikle og investere i den – ikke gøre den mindre. Der skal eksistere en grundlæggende tryghed ift. sundhed, bolig, mad, uddannelse og arbejde.

Vi skal kunne tage på sygehuset, når vi bliver syge og ikke tænke på økonomien. Alle skal kunne tage en uddannelse, så det ikke kun bliver for de mest velhavende. Det skal være en grundlæggende ret, at man kan modtage hjælp ved sygdom eller ledighed, og ikke mistænkeliggøres når man allermest har brug for en udstrakt hånd.

Vi skal styrke vores velfærd, så alle får gavn af det i fællesskabet. I Enhedslisten ønsker vi ikke, at det afhænger af ens pengepung, om man kan få et godt liv eller ej. Velfærd handler om tryghed, arbejdsglæde og om ordentlige løn- og arbejdsforhold. 

Men det handler også om at have følelsen af, at man har indflydelse på sit eget liv og på sine valgmuligheder. Det handler om at skabe en retfærdig og balanceret fordelingspolitik. Det betyder, at de bredeste skuldre skal bære mest rigeste skal betale mere i skat, og almindelige lønmodtagere skal betale mindre.

Danmark skal være et mere lige land end i dag – med bedre fordeling af velstand, og bedre muligheder for at skabe sig et godt liv, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra.