I Danmark oplever vi varmerekorder, voldsomme skybrud, kyststrækninger, der bliver mindre, og giftige kemikalier i vores grundvand.

Jordens ressourcer og økosystemer er overskredet

Vi må og skal stoppe forureningen af vores natur og udledningen af drivhusgasser. Det betyder blandt andet en langt højere prioritering af den grønne omstilling og at sørge for en mere bæredygtig udvikling. Vi skal satse mere på vedvarende energikilder uden at belaste klimaet.

I Enhedslisten ønsker vi en grøn nutid og fremtid, hvor vi satser på vedvarende energikilder som vind, sol og bølgekraft. Det er afgørende at vi baserer vores energiforsyning på disse, og kommer væk fra de sorte energikilder baseret på kul, olie og skifergas. Danmark skal gå forrest i udviklingen af andre former for vedvarende energikilder. Det betyder, at vi skal satse mere på vind, sol, jordvarme og bølgekraft, som er ægte vedvarende energikilder. Derimod siger vi nej til biomasse (halm, træpiller, bioethanol mv.), da den fortsat vil medføre stor udledning af CO2. Ægte vedvarende energi er både klimamæssigt og økonomisk en god forretning.

Grøn omstilling betyder også, at vi skal satse mere på økologi, og bl.a. gøre økologiske fødevarer billigere. Vi skal sørge for et bæredygtigt landbrug og fiskeri og sætte en stopper for farlige kemikalier i vores grundvand. Vi skal kæmpe for vores natur. Derfor ønsker vi også mere vild natur og større biodiversitet. Det er vigtigt, at vi passer på vores miljø og på vores klima.

En af de største syndere er plastik, da meget plastik ikke genanvendes. Vi skal i langt højere grad prioritere mere genanvendelse af plastik og sortering. Det skal koste at forurene. Derfor vil Enhedslisten ikke lempe energiafgifterne for virksomhederne. For husholdninger skal basisforbrug være afgiftsfrit, mens overforbrug skal koste.

De næste generationer vil kunne mærke klimaforandringer mere end de tidligere. Derfor skal vi kæmpe for at efterlade en klode, som er værd at give videre. Med talrige videnskabelige rapporter og FN’s klimamål, må vi erkende, at vi bliver nødt til at handle i kampen for vores fælles fremtid.

Du kan læse hele vores klimaplan her