I Enhedslisten vil vi udpege områder, hvor naturen har førsteret, hvor den kan udvikle sig frit og blive vild. Lige nu er dansk natur fortrængt til små pletter i landskabet, og mange dyr er truet af udryddelse. Naturkrisen buldrer afsted hånd i hånd med klimakrisen. Det vil vi sætte en stopper for. Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre levesteder for vores mange forskellige vilde dyr. Vi vil lade skovarealer være urørte og stille skrappere miljøkrav til landbruget og industrien. Læs meget mere om Enhedslistens ambitiøse naturplan.

Bæredygtigt landbrug og fiskeri

Landbrug og fiskeri er i dag en samfundsmæssig underskudsforretning. Ødelagt natur, forurenet drikkevand, multiresistente bakterier og stor gæld følger nemlig i kølvandet på konventionelt landbrug og fiskeri. Det kan vi ikke leve med. Derfor er vi nødt til at fiske med omtanke og omlægge landbruget til økologi, så det kan sameksistere med naturen. At satse på økologiske fødevarer af høj kvalitet kan samtidig være med til at skabe nye jobs i landbruget.

Dyr skal behandles godt

Vi kræver dyrevelfærd for både kæledyr, forsøgsdyr og landbrugsdyr. Derfor vil vi forbyde avl af pelsdyr og forsøgsdyr til ikke-medicinske formål. Vi vil styrke politiets dyreværnsenheder, afskaffe den unuancerede hundelov og forlange, at landbruget behandler grise, køer og høns ordentligt. Helt overordnet mener vi, at alle dyr skal have lov til at udfolde deres naturlige instinkter og eksempelvis kunne rode i jorden eller bevæge sig udenfor.